Naudojimo sąlygos

Tai jūsų bendruomenė, tačiau „GlaxoSmithKline“ vadovaujasi žinučių talpinimo gairėmis bei Naudojimo sąlygomis. „GlaxoSmithKline“ pasilieka teisę pašalinti komentarus ir kitą informaciją, kuri:

  • Yra šmeižianti, įžeidžianti ar nepagarbi.
  • Pažeidžia teisines ar intelektinės nuosavybės teises.
  • Toleruoja ar skatina neteisėtą veiklą.
  • Yra melaginga, klaidinanti arba netiksli.
  • Gali būti traktuojama kaip diskriminuojanti ar įžeidžianti.
  • Yra Šiukšlė („Spam“) arba skirta sukelti techninių sutrikimų šiam puslapiui ar „Facebook“ puslapiui.
  • Pataria vartoti produktus ne pagal registruotas indikacijas.
  • Neatitinka nagrinėjamai temai.

„GlaxoSmithKline“ pasilieka teisę uždrausti naudotis puslapiu bet kam, kuris patalpina aukščiau išvardintoms kategorijoms priskiriamą medžiagą.

„GlaxoSmithKline“ yra neatsakinga už nuomones, informaciją, patarimus ar komentarus patalpintus kitų subjektų. Mes neleidžiame talpinti paslėptos reklamos, kuri užmaskuota kaip komentarai.

Visi puslapyje esantys teiginiai bei nuomonės neatstovauja „GlaxoSmithKline“ nuomonės.

„GlaxoSmithKline“ pasilieka teisę uždrausti naudotis puslapiu bet kam, kuris patalpina aukščiau išvardintoms kategorijoms priskiriamą medžiagą.

UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“
Ukmergės g. 120, LT-08105, Vilnius
Tel. (85) 2 64 90 00, faksas (85) 2 64 91 11
el. paštas: info.lt@gsk.com