Privatumo politika

PRIVATUMO APSAUGOS INTERNETE POLITIKA

Informacijos naudojimas, duomenų ir privatumo apsauga internete

Farmacijos kompanijai „GlaxoSmithKline“ (GSK) rūpi jos svetainių internete lankytojų privatumas, todėl privatumo apsauga mums yra labai svarbi. Nepaisant to, reikėtų visada atsiminti, jog internetu perduodamos informacijos saugumas negali būti visiškai garantuotas.

Toliau yra apibūdintos GSK svetainėse kaupiamos informacijos rūšys bei jos naudojimas.

Asmens identifikavimo informacija

GSK renka asmenį identifikuojančią informaciją (t.y., vardas ir pavardė, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas) tik tais atvejais, kai ji yra laisvanoriškai pateikiama svetainėje. Mes ir mūsų samdomos kompanijos tokią informaciją apie jus gali naudoti mūsų paslaugų kokybei gerinti ir svetainės turiniui tobulinti. Tai apima ir medžiagos svetinėje atnaujinimą, klientų informavimą apie naujas GSK paslaugas, be to, tai leidžia jums dirbti svetainėje, gauti reikiamą informaciją, jūs galite pareikšti savo pastabas apie paslaugas. Asmens identifikavimo informacija reikalinga ir mūsų bendriems vidiniams tikslams.

Atkreipkite dėmesį, kad pateikdami jus identifikuojančią informaciją, jūs kartu duodate ir sutikimą naudoti ją pirmiau išvardytiems tikslams; žinoma, jei nenurodyta kas kita. Be to, jūs sutinkate, kad GSK būtų suteikta neribota teisė jūsų pateiktą informaciją naudoti ir saugoti kompanijos vidinėje sistemoje Lietuvoje ar už jos ribų. Tai reiškia, kad jūsų pateiktos informacijos apdorojimas gali būti atliekamas ne tik Lietuvoje. Pagal atitinkamus duomenų apsaugos įstatymus (Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas), turite teisę susipažinti su GSK (duomenų valdytojo) turimais duomenimis apie jus bei juos patikslinti. Jūsų prašymu, šie duomenys gali būti pateikti raštu.

Asmens neidentifikuojanti informacija

GSK taip pat gali kaupti asmens neidentifikuojančią apibendrintą informaciją, pvz., apie bendrą lankytojų skaičių kompanijos svetainėse, apie lankytojų skaičių kiekviename svetainės puslapyje, apie mūsų lankytojams interneto paslaugas teikiančių kompanijų domenų pavadinimus. Šią apibendrintą informaciją mes naudojame norėdami suprasti, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetainėmis, kad galėtume jas dar patobulinti. Be to, šią informaciją mes galime perduoti kitoms GSK grupės kompanijoms. ŠIO PROCESO METU NEATSKLEIDŽIAMA JOKIA ASMENĮ IDENTIFIKUOJANTI INFORMACIJA.

IP adresų naudojimas

Interneto protokolo (IP) adresas yra skaičių kombinacija, automatiškai jūsų kompiuteriui priskiriama tada, kai jūs jungiatės prie interneto per savo interneto administratorių, arba per jūsų organizacijos vietinį duomenų perdavimo tinklą (LAN), arba per teritorinį duomenų perdavimo tinklą (WAN). Tinklo serveriai automatiškai identifikuoja jūsų kompiuterį pagal jam darbo internete sesijos metu priskirtą IP adresą.

GSK gali kaupti duomenis apie IP adresus sistemos administravimo tikslais ir norėdama atlikti mūsų svetainės naudojimo auditą. Paprastai mes nesusiejame vartotojo IP adreso su jo asmenį identifikuojančia informacija; tai reiškia, kad vartotojas gali prisijungti prie mūsų svetaines internetu, tačiau mes nežinosime, kas jis. Nepaisant to, mes galime pasinaudoti IP adresais mūsų svetainės vartotojams identifikuoti, jeigu mes manome tai esant būtina siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi svetainės naudojimo taisyklių, arba siekiant apginti mūsų paslaugas, mūsų svetainę arba kitus vartotojus.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų vartotojų patogumui, GSK svetainėse yra nuorodų į kitas GSK ir trečiųjų asmenų svetaines internete. Šiame dokumente išdėstyta privatumo apsaugos politika toms svetainėms netaikoma. Būtinai susipažinkite su visų svetainių, kuriose lankotės, teisine informacija ir privatumo apsaugos politika.

Saugumas

GSK valdo saugius duomenų tinklus, apsaugotus standartine ugniasienių ir slaptažodžių apsauga. GSK turi apsaugos priemonių, kuriomis stengiasi apsaugoti kompanijos valdomus duomenis apie vartotojus nuo praradimo, naudojimo ne pagal paskirtį arba pakeitimo.

Išskyrus toliau išvardytus atvejus, jūsų pateikta informacija yra prieinama tik įgaliotiems darbuotojams. Be to, GSK darbuotojai, kurie gali prieiti prie duomenų bazių, kuriose saugoma informacija apie vartotojus, arba prie serverių, per kuriuos mes teikiame savo paslaugas, privalo laikytis griežtų taisyklių. Nors mes negalime garantuoti, kad duomenis nebus prarasti, panaudoti ne pagal paskirtį ar pakeisti, mes visomis išgalėmis stengiamės išvengti tokių įvykių.

Asmenį identifikuojančios informacijos perdavimas tretiesiems asmenims

GSK neparduos ir neišnuomos asmenį identifikuojančios informacijos jokiems tretiesiems asmenims ir jokiais tikslais.

Ypatingais atvejais mes galime atskleisti jus identifikuojančią informaciją, jeigu susiklosto tokios aplinkybės:

(I) Kartais GSK svetainėms tvarkyti į pagalbą pasitelkiami kruopščiai parinkti tretieji asmenys, kuriems gali būti reikalingas priėjimas prie informacijos apie jus tam, kad jie galėtų atlikti savo darbą. Mes jus užtikriname, jog iš tokių aptarnaujančių kompanijų GSK reikalauja laikytis lygiai tokių pačių duomenų apsaugos standartų, kokių laikomės mes patys;

(II) Jeigu mes turime pagrindo manyti, kad informaciją atskleisti yra būtina, kad būtų identifikuoti, surasti arba atsakomybėn patraukti jums galintys pakenkti asmenys, arba asmenys, kurie pažeidžia GSK teises, žalojas jos turtą arba trukdo veiklai, trukdo kitiems svetainės vartotojams arba kitaip kenkia bet kokiems asmenims; arba

(III) Jeigu mūsų įsitikinimu tai yra būtina pagal įstatymą, arba jei to reikalauja teisėsaugos institucijos, vykdančios nusikalimo tyrimą, arba valstybinės ar administracinės valdžios institucijos, vykdančios administracinio pažeidimo tyrimą arba nagrinėjančios civilinę bylą.

(IV) Jeigu duomenys renkami tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas bus informuotas prieš teikiant duomenis tretiesiems asmenims.

Privalomumas

Pateikdami duomenis apie save, jūs sutinkate laikytis mūsų privatumo politikos ir neprieštaraujate, kad GSK savo nuožiūra gali atskleisti informacija apie jus šiame dokumente nurodytais atvejais.

Kreipkitės į mus

Jūs galite bet kuriuo metu pareikalauti, kad mes raštu pateiktume mūsų turimus duomenis apie jus, arba anuliuoti savo sutikimą leisti mums naudoti informaciją apie jus pirmiau išvardytais tikslais. Norėdami tai padaryti, kreipkitės į mus adresu: info.lt@gsk.com

Pakeitimai

Apie visus šios privatumo apsaugos politikos pakeitimus bus nedelsiant paskelbta šiame interneto puslapyje.